Onze werkwijze

Tijdens het eerste consult nemen wij uitvoerig uw huidige situatie door en kijken we naar uw persoonlijke wensen en doelstellingen. Tijdens het eerst consult worden de volgende zaken met u besproken: Wat is de reden van het consult? Wat zou u graag willen bereiken? Welke lichamelijke klachten spelen een rol? Tevens wordt een meting gedaan om uw lichaamssamenstelling in kaart te brengen.

Vervolgens wordt het eetpatroon doorgenomen en berekend en wordt aan de hand van dit eetpatroon een persoonlijk dieet- of voedingsadvies opgesteld. Tevens wordt aandacht besteed aan lichaamsbeweging en levensstijl en krijgt u advies over correct gebruik van voedingssupplementen. Het advies wordt uitgewerkt op papier en aan u verstrekt. De verwijzend arts ontvangt een rapportage over de ingezette behandeling/begeleiding.

Tijdens de vervolgconsulten worden de vorderingen besproken en staat het werken naar de gestelde doelstelling centraal. De diëtist heeft een ondersteunende en coachende rol. Het advies wordt zo nodig bijgesteld. Indien medische voeding noodzakelijk is voor de dieetbehandeling, zal de diëtist zorgdragen voor het aanvragen van een machtiging bij uw zorgverzekeraar.