Basisverzekering

De diëtist wordt uit de basisverzekering voor 3 uur vergoed en deze uren worden verdeeld over 4 tot 6 consulten. Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u in aanmerking komen voor extra vergoeding voor de diëtist. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Voor patiënten met de aandoeningen diabetes mellitus, cardio vasculair risico management (CVRM) of chronische obstructieve long ziekte (COPD) die in de keten-DBC geïncludeerd zijn, wordt het dieetadvies vergoed uit de basiszorg. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Het eigen risico wordt niet belast.

Tarieven consulten

Voor consulten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, zijn de volgende tarieven van toepassing:

  • Dieetadvisering per kwartier (15 minuten) € 18,75;
  • toeslag voor huisbezoek € 28,00.

GLI Traject

Het GLI traject wordt volledig vergoed uit de basisverzekering.

Traject na de GLI

Na het afronden van het GLI-traject, bieden wij een GLI-natraject aan. Dit traject omvat 8 coachingsgesprekken, inclusief 2 metingen, voor een bedrag van 299 euro.