Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Juliette Gobiend-Bhagwat. Voordat ik diëtiste werd, heb ik ruim 10 jaar gewerkt als praktijkverpleegkundige voor chronische zorg en ouderen zorg in diverse huisartsenpraktijken. Naar patiënten luisteren, motiveren en coachen dat is wat ik graag deed. Ik kwam er al snel achter dat voeding een cruciale rol speelt binnen de chronische zorg. Ik ben leergierig van aard en ben altijd bezig geweest met leefstijl adviezen binnen de consulten en dat, was de aanleiding om Voeding en Diëtetiek te studeren. Na het behalen van mijn diploma Diëtiste/Bachelor of Health Care heb ik in diverse diëtistenpraktijken waargenomen. In 2021 ben ik met mijn eigen diëtistenpraktijk gestart met als visie: mensen op professionele en persoonlijke wijze adviseren en coachen met als doel het verbeteren en bevorderen van hun gezondheid door middel van voeding.

Ik ben gespecialiseerd in het FODMAPdieet, diabetes, overgewicht, ondervoeding, hart- en vaatziekten (CVRM), maag- darmproblematiek en bariatrie. Ik heb affiniteit met: chronische zorg, ouderen zorg, buitenlandse voedingspatronen en de doelgroep laaggeletterden.

Als bewijs van mijn actuele kennis en ervaring sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register zorgt ervoor dat de kwaliteit van haar leden wordt gewaarborgd door het volgen van scholingen, het begeleiden van stagiaires en door te reflecteren op het eigen handelen.

Wat doet een diëtist?

Een diëtist is een paramedisch beroepsbeoefenaar, net als bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen. Tevens is een diëtist een deskundige die een op de persoon toegesneden voedingspatronen ontdekt, bestudeert en zo nodig aanpast. Hij of zij kan de lichamelijke gezondheid bevorderen door een bepaald eetpatroon (dieet) te adviseren. Daarnaast heeft een diëtist kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij of zij de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet. De titel 'diëtist' is beschermd. Dat betekent dat iemand zich wettelijk gezien alleen diëtist mag noemen wanneer hij of zij met succes de vierjarige hbo studie 'Voeding en diëtetiek' heeft afgerond.