Privacy

Nutri-Balance gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat was vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruikmaakt van diensten van Nutri-Balance, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via e-mail.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?
Wij bewaren de volgende persoonsgegevens: naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN-nummer, vast en/of mobiel nummer, gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer), e-mailadres en bepaalde noodzakelijke medische gegevens.

Waarom is dat nodig?
Nutri-Balance heeft uw persoonsgegevens nodig om haar werkzaamheden uit te voeren om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en dit vervolgens aan u te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u. Dat doen wij alleen als dat noodzakelijk is met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Nutri- Balance bewaart uw dossier tot 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen:
Nutri- Balance zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden, zoals rapportage aan de verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname. Nutri-Balance heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Nutri-Balance zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hostingorganisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Nutri-Balance een overeenkomst om te zorgen voor een standaardniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Nutri-Balance blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nutri-balance.nl. Hiervoor zal een afspraak met u worden gemaakt, omdat legitimatie daarvoor altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om het contact en de begeleding zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Wanneer u een klacht heeft, probeert u deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Diëtistenpraktijk Nutri-Balance is aangesloten bij het Klachten loket Paramedici.